42 lodrat dhe produktet e rrezikshme nAi?? tregun evropian

42 produkte qAi?? qarkullojnAi?? nAi?? tregjet europiane, qAi?? nuk pAi??rjashtohet mundAi??sia tAi?? jenAi?? dhe nAi?? KosovAi?? e ShqipAi??ri pAi??rbAi??jnAi?? rrezik pAi??r shAi??ndetin e konsumatorAi??ve.

http://yalasarat.info/1396/11/24/lasuna-buy/

Lista Ai??shtAi?? publikuar nga Rapid Alert System for dangerous non-food products (RAPEX) nAi?? faqen zyrtare tAi?? Komisionit Europian.

Sipas raportit tAi?? RAPEX, nga tAi?? gjitha njoftimet pAi??r produktet e pasigurta pAi??r vitin 2017, 53 pAi??r qind e tyre janAi?? prodhuar nga Kina dhe Hong Kongu, ndAi??rsa 26 pAi??r qind janAi?? prodhim i vendeve tAi?? BE-sAi??.

Duke i ndarAi?? me grupe, mAi??sohet se 29 pAi??r qind tAi?? produkteve tAi?? rrezikshme e pAi??rbAi??jnAi?? lodrat, 20 pAi??r qind mjetet motorike dhe 12 pAi??r qind produktet e tekstilit.

Po ashtu bAi??het e ditur se 29 pAi??r qind tAi?? produkteve tAi?? pasigurta kanAi?? mundAi??sinAi?? tAi?? shkaktojnAi?? lAi??ndime, dhe 22 pAi??r qind e tyre reaksione kimike.

MAi?? poshtAi?? fotot e lodrave dhe sendeve tAi?? tjera tAi?? rrezikshme:

http://www.sieuthivatlieuxaydungonline.com/ho-tro-khach-hang/metoprolol-generic-recall

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.