ai???Autoriteti KombAi??tar i Kualifikimeve ka shAi??nuar progres ndAi??r viteai???

http://passionbelts.ru/?p=5139 http://iklan.malangraya.web.id/?p=9013 http://bursasoylem.com/2018/02/15/order-purim-clip/ Ministria e Arsimit Ai??shtAi?? e pAi??rkushtuar qAi?? procesi i kualifikimit tAi?? vazhdojAi?? sipas standardeve dhe kritereve nAi?? bazAi?? tAi?? KornizAi??s sAi?? KurrikulAi??s sAi?? KosovAi??s, e qAi?? Ai??shtAi?? nAi?? pAi??rputhje me KornizAi??n Evropiane tAi?? Kualifikimeve.

KAi??shtu u tha nAi?? debatin lidhur me zbatimin e Ligjit pAi??r Kualifikimet KombAi??tarAi?? nga institucionet pAi??rgjegjAi??se, organizuar nga Ministria e Arsimit, ShkencAi??s dhe TeknologjisAi?? dhe KAi??shilli drejtues i Autoritetit KombAi??tar tAi?? Kualifikimeve.

NAi?? debat u diskutua pAi??r temat: analizimi i situatAi??s nAi?? institucionet e Arsimit dhe AftAi??simit Profesional, bashkAi??punimi dhe bashkAi??rendimi ndAi??rinstitucional pAi??r Arsimin Profesional, detyrat dhe obligimet nAi?? zbatimin e KKK-sAi??, implementimi i vendimit nr. 189/01 pAi??r IAAP, etj.

KAi??shilltari politik i ministrit tAi?? Arsimit, Fehmi Hysenaj foli pAi??r rAi??ndAi??sinAi?? e debatit sa i pAi??rket trajtimit tAi?? temave tAi?? pAi??rfshira pAi??r diskutim. Ai bAi??ri apel qAi?? tAi?? gjitha institucionet e arsimit profesional tAi?? pAi??rgatisin dokumentacionin e nevojshAi??m pAi??r akreditim, nAi?? mAi??nyrAi?? qAi?? tAi?? kemi diploma tAi?? pranueshme kudo nAi?? tregun e punAi??s.

Drejtori i Autoritetit KombAi??tar tAi?? Kualifikimeve, Lah Nitaj ka thAi??nAi?? se AKK ka shAi??nuar progres ndAi??r vite dhe konsiderohet institucion kredibil, i cili pAi??rmbush obligimet dhe detyrat ligjore, nAi?? funksion tAi?? shoqAi??risAi?? kosovare.

Nitaj ka theksuar se AKK deri mAi?? tani ka akredituar rreth 50 institucione tAi?? Arsimit dhe AftAi??simit Profesional dhe janAi?? aprovuar 35 kualifikime profesionale, ndAi??rkaq ka bAi??rAi?? tAi?? ditur se, me qAi??llim tAi?? ngritjes sAi?? cilAi??sisAi?? dhe rritjes sAi?? transparencAi??s, kAi??tAi?? vit pritet qAi?? tAi?? fillohet me monitorimin e institucioneve tAi?? akredituara.

NAi?? kAi??tAi?? debat gjithashtu u tha qAi?? do tAi?? merren tAi?? gjithAi?? hapat e nevojshAi??m qAi?? raportimi nAi?? Bruksel pAi??r vitin 2018 tAi?? pAi??rgatitet nAi?? koordinim dhe bashkAi??punim me tAi?? gjithAi?? akterAi??t e pAi??rfshirAi?? nAi?? kAi??tAi?? proces, nAi?? mAi??nyrAi?? qAi?? tAi?? shAi??nohet progres nAi?? kAi??tAi?? aspekt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.