AvokatAi??t i kundAi??rshtojnAi?? provat e ProkurorisAi?? nAi?? Rastin ai???Medicusai??i??

NAi?? gjykimin e mjekAi??ve tAi?? klinikAi??s ai???Medicusai???, Lutfi Dervishi, i cili akuzohet pAi??r trafikim me qenie njerAi??zore dhe krim tAi?? organizuar si dhe Sokol Hajdinit, i akuzuar pAi??r lAi??ndim tAi?? rAi??ndAi?? trupor, gjykimi ka vazhduar me deklarimin e palAi??ve mbrojtAi??se rreth provave tAi?? propozuara pAi??r administrim nga ana e ProkurorisAi??.

Pasi qAi?? gjatAi?? seancAi??s sAi?? kaluar prokurorja e rastit Valeria Bolici trupit gjykues dhe palAi??ve mbrojtAi??se i kishte paraqitur njAi?? liste me provat e propozuara pAi??r administrim, palAi??t mbrojtAi??se pas pranimit tAi?? kAi??saj liste dhe vAi??llimit tAi?? madh i kAi??rkuan trupit gjykues kohAi?? qAi?? deri nAi?? seancAi??n e sotme tAi?? ju jepej mundAi??sia qAi?? tAi?? deklarohen rreth atyre provave.

NAi?? lidhje me kAi??to prova tAi?? propozuara pAi??r administrim nga ana e prokurores, mbrojtAi??si i Lutfi Dervishit, avokati Valon Hasani u shpreh se nAi?? atAi?? listAi?? prokurorja ka propozuar qAi?? tAi?? administrohen edhe prova tAi?? cilat janAi?? shpallur si tAi?? papranueshme nga ana e trupit gjykues, prova pAi??r tAi?? cilat tha se nuk mund tAi?? administrohen.

ai???Kemi marrAi?? listAi??n, kemi qenAi?? duke i shikuar dhe nga fillimi ka prova tAi?? papranueshme. Po ashtu kam vAi??rejtur qAi?? nAi?? regjistrator e kemi edhe dAi??shminAi?? e dAi??shmitarit A.K., e cila Ai??shtAi?? marrAi?? jashtAi?? fazAi??s sAi?? shqyrtimit gjyqAi??sor dhe Ai??shtAi?? shpallur si e papranueshme si dhe dAi??shminAi?? e dAi??shmitarit Shaip Muja, dAi??shmi kjo e cila Ai??shtAi?? shpallur dAi??shmi e papranuar nga ky trup gjykues. Po ashtu kemi edhe njAi?? dAi??shmi nga njAi?? dAi??shmitar i mbrojtur ai??i?? deklaratAi?? kjo e cila Ai??shtAi?? marrAi?? nga ana e ProkurorisAi?? jashtAi?? fazAi??s sAi?? hetuesisAi?? dhe Ai??shtAi?? deklaruar si e papranueshme nga ana e gjykatAi??sai???, tha avokati Hasani, raporton Kallxo.com.

Edhe mbrojtAi??si i Sokol Hajdinit, avokati RamAi?? Gashi deklaroi se e pAi??rkrah fjalAi??n e kolegut tAi?? tij avokatit Hasani, duke shtuar se ai i kundAi??rshton tAi?? gjitha provat e paraqitura nga ana e ProkurorisAi?? pasi qAi?? sipas tij Prokuroria me asnjAi?? provAi?? nuk ka arritur qAi?? tAi?? vAi??rtetojAi?? se nAi?? veprimet e tAi?? mbrojturit tAi?? tij ka ndonjAi?? element tAi?? veprAi??s penale ashtu siAi?? pretendohet.

ai???NAi?? asnjAi?? mAi??nyrAi?? nuk duhet tAi?? figurojnAi?? provat tAi?? cilat janAi?? shpallAi?? tAi?? papranueshme, ndaj mendimin e plotAi?? me kolegun tim sa i pAi??rket nevojAi??s pAi??r tai??i??i shikuar edhe njAi??herAi?? me kujdes tAi?? madh tAi?? gjitha materialet nAi?? mAi??nyrAi?? qAi?? nAi??se kemi vAi??rejtje tAi?? jenAi?? sa mAi?? minimale. E gjej tAi?? rrugAi??s tai??i??i kundAi??rshtoj provat nga ana e ProkurorisAi?? me sqarimin e mbrojtjes se asnjAi?? nga provat qAi?? pretendon prokuroria nuk mund tAi?? tregojnAi?? nAi?? asnjAi?? mAi??nyrAi?? se nAi?? rastin e tAi?? mbrojturit tim plotAi??sohen elementet e veprAi??s penale pAi??r tAi?? cilAi??n pretendon akuzaai???, tha avokati Gashi.

E nAi?? lidhje me kAi??to deklarata tAi?? avokatAi??ve, prokuroja Valeria Bolici tha se pajtohet me njAi?? pjesAi?? tAi?? deklaratave tAi?? tyre pasi qAi?? u shpreh se mund tai??i??i ketAi?? ndodhur njAi?? lAi??shim nAi?? lidhje me njAi?? provAi?? e cila mAi?? parAi?? Ai??shtAi?? shpallur si e papranueshme nga ana e trupit gjykues, kurse sa u pAi??rket provave tAi?? tjera u shpreh se ato fare qartAi?? janAi?? tAi?? paraqitura nAi?? atAi?? listAi??, ku sipas saj provat tAi?? cilat janAi?? shpallur si tAi?? papranueshme nga ana e trupi gjykues i ka paraqitur tAi?? hijezuara me ngjyrAi?? tAi?? kaltAi??r.

ai???Pranoj se kjo provAi?? Ai??shtAi?? njAi?? lAi??shim i imi, Ai??shtAi?? e vAi??rtetAi?? se trupi gjykues e ka shpallur si tAi?? papranuar atAi?? provAi??, Ai??shtAi?? dashur qAi?? tAi?? hijezohet me tAi?? kaltAi??r por nuk Ai??shtAi?? bAi??rAi??. Ai??ka Ai??shtAi?? e hijezuar me tAi?? kaltAi??r nAi??nkupton se kjo gjykatAi?? i ka shpallur si prova tAi?? papranueshmeai???, tha prokurorja.

NAi?? lidhje me kAi??to kundAi??rshtime tAi?? palAi??ve mbrojtAi??se kryetarja e trupit gjykues sqaroi se dokumentet e shAi??nuara me ngjyrAi?? tAi?? kaltAi??r nAi?? listAi??n qAi?? Prokuroria e ka paraqitur nuk ka pAi??r qAi??llim qAi?? tAi?? pAi??rdoren si prova materiale dhe se Gjykata provat e papranueshme do tai??i??i heqAi?? nga dosja e lAi??ndAi??s.

Trupi gjykues mAi?? pas deklaroi se ka marrAi?? vendim nAi?? lidhje me propozimin e avokatit RamAi?? Gashi, i cili nAi?? seancAi??n e kaluar i propozoi trupi gjykues qAi?? nAi?? cilAi??si tAi?? dAi??shmitareve tAi?? ftohej njAi?? komision i ekspertAi??ve tAi?? profilizuar tAi?? cilAi??t do tAi?? mund tAi?? deklaroheshin nAi?? lidhje me shkallAi??n e dAi??mtimeve tAi?? pAi??suara nga palAi??t e dAi??mtuara, pasi qAi?? sipas tij dy ekspertAi??t Flamur Blakaj dhe Afrim Rustemi nuk kanAi?? mundur qAi?? tAi?? japin pAi??rgjigje nAi?? tAi?? gjitha pyetjet e adresuara nga ana e GjykatAi??s, pAi??rgjigje tAi?? cilat sipas avokatit duhet qAi?? tai??i??i japin njAi?? komision i pAi??rbAi??rAi?? nga ekspertAi?? tAi?? profilizuar.

Por, njAi?? propozim i tillAi?? nga avokati Gashi nuk u aprovua nga trupi gjykues me arsyetimin se ato aspekte nuk konsiderohet se janAi?? thelbAi??sore pAi??r elementet e veprAi??s penale pAi??r tAi?? cilAi??n akuzohet Sokol Hajdini.

PalAi??t mbrojtAi??se do tAi?? kenAi?? kohAi?? qAi?? edhe nAi?? seancAi??n e radhAi??s e cila do tAi?? mbahet me datAi??n 24 prill tai??i??i paraqesin kundAi??rshtimet e veta kundrejt provave tAi?? paraqitura nga ana e ProkurorisAi??.

NdAi??rsa nAi?? lidhje me propozimin e provave tAi?? reja, palAi??t mbrojtAi??se u deklaruan se nuk kanAi?? propozime pAi??r administrim tAi?? provave tAi?? reja, tAi?? cilat nuk ia kanAi?? paraqitur mAi?? parAi?? GjykatAi??s.

Lutfi Dervishi qAi?? ishte pronar i KlinikAi??s ai???Medicusai??? nAi?? tAi?? cilAi??n nga Prokuroria po pretendohet se u krye transplantim i veshkave, akuzohet pAi??r trafikim me qenie njerAi??zore dhe krim tAi?? organizuar, ndAi??rsa Sokol Hajdini pAi??r lAi??ndim tAi?? rAi??ndAi?? trupor.

PjesAi?? e kAi??tij gjykimi ishte edhe Arban Dervishi, djali i Lutfi Dervishit, por procedura ndaj tij Ai??shtAi?? veAi??uar, ngase ai ndodhet nAi?? arrati.

Urologu Lutfi Dervishi ishte dAi??nuar nga Gjykata Themelore nAi?? PrishtinAi?? me 8 vjet burg nAi?? vitin 2013, ndAi??rsa Sokol Hajdini me 3 vjet.

Gjykata e Apelit mAi?? pas ia kishte vAi??rtetuar dAi??nimin Dervishit, ndAi??rsa Hajdinit ia kishte shtuar vitet e dAi??nimit me burg nga 3 vjet nAi?? 5. http://fishcreekassets.com/purchase-zanaflex-generic/ http://astriria-akuntan.mhs.narotama.ac.id/2018/02/16/maxalt-tablets-price/ http://www.fuzeuk.com/lasuna-online-games/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.