EurodeputetAi??t kritikojnAi?? ThaAi??in e Haradinajn pAi??r deportimin e 6 turqve

 

http://www.greifbar.info/assignment/ Me iniciativAi??n e eurodeputetit Igor Sholtes, raportuesit nAi?? Parlamentin Evropian pAi??r KosovAi??, si dhe eurodeputetes Rebecca Harms, 28 deputetAi?? nga grupe tAi?? ndryshme politike tAi?? Parlamentit Evropian i kanAi?? dAi??rguar letAi??r Presidentit Hashim ThaAi??i dhe Kryeministrit Ramush Haradinaj, me Ai??ai??i??rast kanAi?? shprehur shqetAi??simin e tyre nAi?? lidhje me deportimin e gjashtAi?? shtetasve turq. http://tintindustry.com/cheap-dehumidifier-cannabis/

EurodeputetAi??t kanAi?? kritikuar ashpAi??r anulimin e lejeve tAi?? qAi??ndrimit pAi??r gjashtAi?? shtetasit turq, pa asnjAi?? procedurAi?? ligjore, si dhe deportimin e tyre pa ndonjAi?? kontakt me avokatAi??t e tyre si dhe pa zhvillimin e ndonjAi?? gjykimi.

ai???PAi??rderisa Kosova Ai??shtAi?? pjesAi?? e procesit tAi?? integrimit do tAi?? duhej tAi?? bashkAi??rendojAi?? me standardet evropiane. Sundimi i ligjit Ai??shtAi?? princip thelbAi??sor i Bashkimit Evropian. Jemi tAi?? brengosur qAi?? njAi?? gjAi?? e tille Ai??shtAi?? harruar tAi??rAi??sisht, qAi?? shtetet kanAi?? obligim moral dhe ligjor tai??i??i respektojnAi?? konventat dhe protokollet ndAi??rkombAi??tare tAi?? cilat kanAi?? pAi??r qAi??llim mbrojtjen e dinjitetit themelor njerAi??zor dhe janAi?? respektuar pAi??r shekuj me radhAi??ai???, thuhet nAi?? letAi??r.

Ata kanAi?? bAi??rAi?? thirrje pAi??r autoritetet kosovare qAi?? tai??i??i respektojnAi?? nAi?? plotni procedurat ligjore nAi?? linjAi?? me principet dhe standardet e BE-sAi??. Gjithashtu Ai??shtAi?? theksuar qAi?? procedurat arbitrate tAi?? arrestimit, ndalimit dhe ekstadimit, pAi??rbAi??jnAi?? shkelje tAi?? kAi??tyre standardeve.

EurodeputetAi??t janAi?? shprehur optimistAi?? se autoritetet nAi?? KosovAi?? do tai??i??i mbrojnAi?? tAi?? drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit dhe tai??i??i bAi??jnAi?? ballAi?? presionit tAi?? TurqisAi??.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.