FMN: TAi?? tAi??rhiqet projektligji pAi??r punAi??torAi??t e arsimit tAi?? viteve 1990

http://www.ontariotestingcenter.com/sale-lady-era/ http://059nsk.ru/2018/02/13/cheap-lincocin-ampolletas/ http://www.coachhouseatconques.com/coachhouseatconques.com/iphone-spy-spy-on-iphone/ Projektligji pAi??r Statusin e PunAi??torAi??ve tAi?? Arsimit tAi?? Viteve tAi?? 90-ta nuk po shihet si mAi??nyra mAi?? e mirAi?? e kompensimit tAi?? mAi??simdhAi??nAi??sve pAi??r punAi??n e bAi??rAi?? nAi?? atAi?? kohAi??.
PAi??rveAi?? kAi??saj, sipas Fondit NdAi??rkombAi??tar Monetar (FMN), ky Projektligj nAi??se hyn nAi?? fuqi mund tAi?? ketAi?? kosto shumAi?? tAi?? madhe pAi??r buxhetin qAi?? komprometon edhe investimet nAi?? tAi?? ardhmen e arsimit.

ai???ai??i??.Ne do tAi?? kAi??shillonim fuqimisht qAi?? tAi?? mos ecim pAi??rpara me kAi??tAi?? projektligj nAi?? formAi??n e tij aktualeai???, tha pAi??rfaqAi??suesi i FMN-sAi?? nAi?? KosovAi??, Ruud Veremulen pAi??r KALLXO.com.

TAi?? mAi??rkurAi??n, Qeveria e KosovAi??s nAi??n kAi??rcAi??nimin e grevAi??s sAi?? mAi??simdhAi??nAi??sve, kaloi Projektligjin pAi??r PunAi??torAi??t e Arsimit nAi?? Vitet e 90-ta.

Gazeta Jeta nAi?? KosovAi?? kishte siguruar kAi??tAi?? Projektligj i cili parasheh pensione tAi?? veAi??anta pAi??r disa kategori tAi?? punAi??torAi??ve tAi?? arsimit tAi?? viteve tAi?? 90-ta duke pAi??rfshirAi?? mAi??simdhAi??nAi??sit.

Sipas kAi??tij Projektligji, pAi??rfitues tAi?? kAi??tij statusi tAi?? veAi??antAi?? janAi?? mAi??simdhAi??nAi??sit, bashkAi??punAi??torAi??t profesionalAi??, drejtori dhe zv.drejtori i shkollAi??s, personeli administrativ, personeli teknik i shkollave, tAi?? punAi??suarit nAi?? arsimin e lartAi?? sipas sistemit tAi?? arsimit shqip, institucionet, organet dhe institutet e tjera qAi?? kanAi?? qenAi?? pjesAi?? e arsimit tAi?? kAi??saj periudhe.

Pensionet e parapara rangojnAi?? nga 50 pAi??rqind deri nAi?? 70 pAi??rqind tAi?? rrogAi??s bazAi?? tAi?? mAi??simdhAi??nAi??sve pAi??r ata qAi?? punuan nAi?? sistemin paralel deri nAi?? pesAi?? dhe pAi??rkatAi??sisht 10 vite.

Ruud Veremulen, PAi??rfaqAi??suesi Rezident i FMN-sAi?? nAi?? KosovAi?? tha pAi??r GazetAi??n Jeta nAi?? KosovAi?? se kontributi i mAi??suesve nAi?? atAi?? kohAi?? Ai??shtAi?? shumAi?? i Ai??muar.

MegjithatAi??, benefitet e parashikuara me kAi??tAi?? ligj, sipas tij, janAi?? tAi?? tepruara nAi??se merren parasysh kapacitetet buxhetore.

ai???MegjithatAi??, shumAi?? mAi??sues e bAi??nAi?? kAi??tAi?? nAi?? baza vullnetare dhe u kompensuan nga njAi?? fond unik pAi??r kontributin vullnetar, ku shumAi?? prej tyre refuzuan fillimisht qAi?? tAi?? paguheshin fare. PAi??r mAi?? tepAi??r, pAi??rfitimet e pensioneve tAi?? parashikuara janAi?? shumAi?? bujare duke pasur parasysh nivelin e pagave nAi?? vitet 1990 dhe nivelet e pensioneve nAi?? KosovAi?? sotai???, tha Veremulen.

ai???ai??i??PAi??r shembull, njAi?? mAi??sues qAi?? punonte nAi?? sistemin paralel vetAi??m pAi??r njAi?? vit do tAi?? fitojAi?? tAi?? drejtAi??n e njAi?? pensioni tAi?? pAi??rhershAi??m mujor prej mAi?? shumAi?? se 260 euro, i cili Ai??shtAi?? 3.5 herAi?? mAi?? i lartAi?? sepensioni bazAi?? dhe 50 pAi??rqind mAi?? i lartAi?? se pensioni mesatar kontribues (pensionistAi?? me mAi?? shumAi?? se 15 vjet pAi??rvojAi?? pune para vitit 1999)ai???, shtoi ai.

Ai po ashtu konsideron se kostoja e vAi??rtetAi?? buxhetore e kAi??tij ligji nuk do tAi?? jetAi?? e vAi??rejtshme qAi?? nAi?? fillim.

ai???ai??i??Teksa shumAi?? mAi??sues dalin nAi?? pension, shpenzimet do tAi?? rriten dhe lehtAi?? mund tAi?? tejkalojnAi?? 1 pAi??rqind tAi?? GDP-sAi?? nAi?? vit. NAi?? atAi?? pikAi??, kostoja fiskale vjetore do tAi?? ishte mAi?? shumAi?? se 10 herAi?? mAi?? e lartAi?? se ajo qAi?? Ai??shtAi?? paraqitur publikisht. Dhe duke pasur parasysh kufizimet e tAi?? ardhurave, kjo do tAi?? vijAi?? me koston e shpenzimeve shumAi?? tAi?? nevojshme pAi??r tAi?? pAi??rmirAi??suar rezultatet e arsimit ai??i?? e cila duhet tAi?? jetAi?? njAi?? prioritet mAi?? i lartAi?? politik ai??i?? pAi??r tAi?? adresuar mungesat e aftAi??sive nAi?? tregun e punAi??s dhe pAi??r tAi?? zvogAi??luar papunAi??sinAi??, kujdesin shAi??ndetAi??sor dhe infrastrukturAi??nai???, tha ai.

Sindikata e Bashkuar pAi??r Arsim, ShkencAi?? dhe KulturAi?? (SBASHK) ishin insistuesit mAi?? tAi?? mAi??dhenj pAi??r kalimin e kAi??tij ligji qAi?? si ide nisi nAi?? vitin 2013.

Projektligji pAi??r statusin e punAi??torAi??ve tAi?? arsimit shqip tAi?? RepublikAi??s sAi?? KosovAi??s nga viti shkollor 1990/91 e deri nAi?? vitin 1998/99 Ai??shtAi?? bartur nAi?? dy udhAi??heqje tAi?? MinistrisAi?? sAi?? Arsimit qAi?? u munduan ta shtyjnAi?? pAi??r miratim ndAi??rsa pengesa e vetme sipas zyrtarAi??ve ishte sigurimi i linjAi??s buxhetore.

Ahmet Pllana, njAi?? mAi??sues i asaj kohe dhe sindikalist kishte vlerAi??suar se mAi??simdhAi??nAi??sit meritojnAi?? trajtim tAi?? ngashAi??m me kategoritAi?? e tjera tAi?? luftAi??s.

ai???Duhet edhe kAi??ta mAi??simdhAi??nAi??s tAi?? shpAi??rblehen nAi?? njAi?? mAi??nyrAi?? sidomos tai??i??u njihen vitet 90-99, tAi?? gjithAi?? i kanAi?? marrAi??, edhe tAi?? burgosurit politikAi??, edhe veteranAi??t e luftAi??s, e pse arsimtarAi??t mos tai??i??i marrin?ai???, kishte thAi??nAi?? Pllana.

PikAi??risht kjo pikAi?? po shihet si problematike nga FMN pasi sipas tyre mund tAi?? shkaktojAi?? njAi?? valAi?? tAi?? kAi??rkesave pAi??r shpAi??rblime qAi?? buxheti i KosovAi??s thjesht nuk e pAi??rballon.

ai???PAi??r mAi?? tepAi??r, bujaria pAi??r njAi?? pjesAi?? tAi?? shoqAi??risAi?? me siguri do tAi?? shkaktonte kAi??rkesa pAi??r pAi??rfitime tAi?? njAi??pasnjAi??shme bujare pAi??r mAi??suesit e tjerAi?? dhe profesionet e tjera, duke rritur mAi?? tej kostot e saj. PAi??r kAi??to arsye, ne do tAi?? kAi??shillonim fuqimisht qAi?? tAi?? mos ecim pAi??rpara me kAi??tAi?? projektligj nAi?? formAi??n e tij aktualeai???, tha Veremulen.

Ai??farAi?? PAi??rfitojnAi?? PunAi??torAi??t e Arsimit tAi?? Viteve ai??i??90 nga Statusi i VeAi??antAi???

19 vjet pas luftAi??s dhe njAi?? dekadAi?? pas shpalljes sAi?? pavarAi??sisAi?? sAi?? KosovAi??s, njAi?? kategori qAi?? kontribuoi nAi?? mbajtjen gjallAi?? tAi?? arsimit shqip nAi?? kohAi??n e okupimit po pret pAi??r njohje ligjore tAi?? kAi??tij kontributi.

Nga viti 1992, shqiptarAi??t e KosovAi??s u detyruan tAi?? gjejnAi?? forma alternative tAi?? mbajtjes gjallAi?? tAi?? sistemit arsimor pasi qAi?? administrata serbe nuk lejonte mbajtjen e mAi??simit shqip nAi??pAi??r objektet shkollore.

Fillet e iniciativAi??s pAi??r krijimin e njAi?? ligji tAi?? veAi??antAi?? qAi?? njeh status meritor pAi??r punAi??torAi??t nAi?? arsim tAi?? asaj kohe ishin nAi?? vitin 2013 dhe qAi?? nga ajo kohAi??, kjo iniciativAi?? ka mbetur vetAi??m njAi?? projektligj.

Projektligji parasheh pensione tAi?? veAi??anta pAi??r disa kategori tAi?? punAi??torAi??ve tAi?? arsimit tAi?? viteve tAi?? 90-ta duke pAi??rfshirAi?? mAi??simdhAi??nAi??sit.

Sipas kAi??tij Projektligji pAi??rfitues tAi?? kAi??tij statusi tAi?? veAi??antAi?? janAi?? mAi??simdhAi??nAi??sit, bashkAi??punAi??torAi??t profesionalAi??, drejtori dhe zv.drejtori i shkollAi??s, personeli administrativ, personeli teknik i shkollave, tAi?? punAi??suarit nAi?? arsimin e lartAi?? sipas sistemit tAi?? arsimit shqip, institucionet, organet dhe institutet e tjera qAi?? kanAi?? qenAi?? pjesAi?? e arsimit tAi?? kAi??saj periudhe.

PAi??rfituesit e pensioneve meritore megjithatAi?? ndahen nAi?? dy kategori.

NAi?? kategorinAi?? e parAi?? hynAi?? tAi?? gjithAi?? pAi??rfituesit e pensionit qAi?? kanAi?? shAi??rbyer mbi 5 deri nAi?? 10 vjet gjatAi?? kAi??saj periudhe dhe kompensohen nAi?? shumAi?? prej 75 pAi??r qind tAi?? pagAi??s bazAi?? nAi?? arsimin fillor nAi?? KosovAi??.

NAi?? kategorinAi?? e dytAi?? hynAi?? tAi?? ata qAi?? kanAi?? shAi??rbyer nga 1 deri 5 vjet gjatAi?? kAi??saj periudhe dhe kompensohen nAi?? shumAi?? prej 65 pAi??r qind tAi?? pagAi??s bazAi?? nAi?? arsimin fillor.

Sipas Projektligjit, punAi??torAi??t po ashtu ndahen nAi?? kategori tAi?? punAi??torAi??ve nAi?? nivel komune dhe nAi?? nivel republike dhe pronarAi??t e shtAi??pive- shkolla qAi?? kishin dhAi??nAi?? nAi?? shfrytAi??zim shtAi??pitAi?? e tyre pAi??r tai??i??u shfrytAi??zuar si shkolla.

PAi??r dy kategoritAi?? e para parashihen edhe benificione si shAi??rbimet mjekAi??sore pa pagesAi??, pAi??rparAi??si nAi?? shAi??rim jashtAi?? vendit, pAi??rparAi??si nAi?? vendosjen nAi?? shtAi??pitAi?? pAi??r tAi?? moshuar si dhe pAi??rparAi??si nAi?? pAi??rkujdesjen nAi?? banim familjar nAi?? rast tAi?? ndarjes sAi?? banesave nga niveli qendror dhe komunal.

NdAi??rkaq Ai??Ai??shtja e pronarAi??ve tAi?? shtAi??pive-shkolla pritet tAi?? rregullohet me njAi?? akt nAi??nligjor.

Cila Ai??shtAi?? zgjidhja mAi?? e mirAi?? sipas FMN-sAi?? ?

ShpAi??rblimi pAi??rmes pensionit nuk konsiderohet njAi?? ide e mirAi?? nga FMN pAi??r shkak tAi?? karakterit jetAi??sor dhe implikimeve tAi?? vazhdueshme buxhetore.

Veremulen tha se njAi?? kompensim mAi?? i drejtAi?? do tAi?? ishte duke u bazuar nAi?? pagat e mAi??suesve nAi?? atAi?? kohAi?? dhe me shpAi??rndarjen e shpenzimeve me kAi??ste.

ai???Sipas pikAi??pamjes sonAi??, ligji duhet ridizajnuar pAi??r tAi?? bAi??rAi?? trajtim tAi?? drejtAi?? tAi??mAi??suesve dhe tatimpaguesve, duke siguruar njAi?? kompensim tAi?? arsyeshAi??m dhe afatgjatAi?? qAi?? Kosova mund tAi?? pAi??rballojAi??. Sistemi i pensioneve tAi?? pleqAi??risAi?? nuk Ai??shtAi?? instrumenti i duhur pAi??r tAi?? kompensuar kAi??ta punAi??torAi?? tAi?? arsimit. NAi?? vend qAi?? tAi?? sigurohej njAi?? pension jetAi??sor, kompensimi mund tAi?? bazohej nAi?? pagat e mAi??suesve nAi?? atAi?? kohAi??, tAi?? pAi??rshtatura pAi??r shkathtAi??sitAi?? dhe kompensimin e marrAi??, dhe tAi?? paguhej me kAi??ste pAi??r tAi?? shpAi??rndarAi?? shpenzimet pAi??r disa buxheteai???, tha Veremulen.

Investime pAi??r tAi?? ardhmen apo tAi?? kaluarAi??n?

NjAi?? ndAi??r kAi??rkesat e vazhdueshme tAi?? SBASHK-ut ka qenAi?? miratimi i Projektligjit tAi?? lartpAi??rmendur, ndAi??rsa kjo kAi??rkesAi?? u bAi?? ultimatum pAi??r njAi?? grevAi?? tAi?? paralajmAi??ruar ditAi??ve tAi?? fundit.

SBASHK kishte mbajtur dy greva nAi?? dy ditAi?? tAi?? ndryshme tAi?? punAi??s pAi??r tai??i??i paraprirAi?? njAi?? greve me afat tAi?? pacaktuar nAi??se nuk do tAi?? plotAi??sohej kjo kAi??rkesAi??.

Ata kishin shpAi??rfillur shpjegimet e ministrave pAi??r mungesAi??n e buxhetit dhe kAi??rkesAi??n e tyre pAi??r anulimin e grevAi??s.

NdAi??rsa pas miratimit tAi?? kAi??tij projektligji me njAi?? lloj ngutie nga Qeveria e KosovAi??s, FMN konsideron nuk Ai??shtAi?? paraqitur njAi?? pasqyrAi?? e drejtAi?? e kostos.

ai???MAi?? lejoni tAi?? bAi??j njAi?? pikAi?? tAi?? fundit por tAi?? rAi??ndAi??sishme. Kur projektligjet i paraqiten publikut, qeverisAi?? dhe parlamentit, Ai??shtAi?? e rAi??ndAi??sishme tAi?? paraqitet njAi?? pasqyrAi?? e drejtAi?? e kostos sAi?? lidhur, pasi shpenzimet mAi?? tAi?? larta pAi??r disa politika do tAi?? thotAi?? qAi?? mAi?? pak burime janAi?? nAi?? dispozicion pAi??r prioritetet e tjera tAi?? politikave. Paraqitja e njAi?? vlerAi??simi tAi?? tillAi?? fiskal Ai??shtAi?? gjithashtu njAi?? kAi??rkesAi?? ligjore. Pa njAi?? pasqyrAi?? realiste tAi?? kostos, treguesit e politikAi??s nuk janAi?? tAi?? dukshmeai???, tha Veremulen.

NdAi??rkohAi?? nAi?? kohAi??n kur ky projekt ligj nuk Ai??shtAi?? miratuar ende nga Kuvendi sipas Veremulen paraqitet njAi?? pyetje substanciale pAi??r prioritetet qeveritare.

ai???Me pak fjalAi??, pAi??rzgjedhja me tAi?? cilAi??n ballafaqohen politikAi??bAi??rAi??sit e KosovAi??s Ai??shtAi?? kjo: a doni tAi?? shikoni pAi??rpara dhe tAi?? investoni nAi?? tAi?? ardhmen e KosovAi??s ose tAi?? shikoni prapa dhe tAi?? shpenzoni njAi?? pjesAi?? gjithnjAi?? nAi?? rritje tAi?? buxhetit pAi??r kompensim pAi??r punAi??t qAi?? janAi?? kryesisht vullnetare dhe aktivitetet patriotike nAi?? tAi?? kaluarAi??n?ai???, pAi??rfundoi Veremulen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.