Kodi i ri penal, kAi??to janAi?? ndryshimet nAi?? nenet pAi??r luftimin e terrorizmit

http://pdjlawfirm.org/2018/02/15/cannabis-seeds-ottawa-ontario/ http://ensantiago.es/assignment/ http://trippafin.com/cheap-detrol-la-4-mg/ Kodi i ri penal i KosovAi??s parasheh dAi??nimin nga 3 deri nAi?? 10 vjet burgim pAi??r kosovarAi??t qAi?? udhAi??tojnAi?? pAi??r nAi?? apo jashtAi?? KosovAi??s, pAi??r qAi??llime terrorizimi. E mAi?? i ashpAi??r Ai??shtAi?? ndaj atyre qAi?? trajnojnAi?? pAi??r pAi??rdorimin e substancave bakteriologjike, nukleare apo substancave tAi?? tjera tAi?? dAi??mshme apo helmuese pAi??r njerAi??zit, pronAi??n apo mjedisin.
KAi??tij kodi, i cili javAi??n qAi?? shkoi u prezantua nga Ministri i DrejtAi??sisAi??, Abelard Tahiri, i Ai??shtAi?? shtuar njAi?? nen i ri qAi?? pAi??rcakton dAi??nimin e kujtdo qAi?? udhAi??ton pAi??r nAi?? apo prej territorit tAi?? KosovAi??s mAi?? qellim pAi??r tAi?? kryer apo kontribuar nAi?? terrorizAi??m.

Paragrafi i parAi?? i nenit 137 tAi?? kAi??tij kodi qAi?? klasifikon si vepAi??r penale ai???UdhAi??timi pAi??r qAi??llime tAi?? terrorizmitai???, parasheh dAi??nimin prej 3 deri nAi?? 10 vite burgim tAi?? atyre qAi?? kryejnAi?? kAi??tAi?? vepAi??r, shkruan Gazeta Express.

ai???1. Kushdo qAi?? udhAi??ton pAi??r nAi?? apo prej territorit tAi?? RepublikAi??s sAi?? KosovAi??s me qAi??llim pAi??r tAi?? kryer, kontribuar apo marrAi?? pjesAi?? nAi?? kryerjen e njAi?? vepre terroriste apo me qAi??llim pAi??r tAi?? marrAi?? pjesAi?? nAi?? aktivitetet e njAi?? terroristi apo grupi terrorist apo me qAi??llim tAi?? ofrimit apo pranimit tAi?? trajnimit pAi??r terrorizAi??m dAi??nohet me burgim prej tre (3) deri nAi?? dhjetAi?? (10) viteai???, thotAi?? ky nen.

E pAi??r ata qAi?? ndihmojnAi?? apo lehtAi??sojnAi?? shkeljen e kAi??saj vepre penale, neni 137 i Kodit tAi?? ri penal tAi?? KosovAi??s parasheh dAi??nimin prej 1 viti burgim deri nAi?? 8 vite maksimumi.

ai???Kushdo qAi?? nAi?? Ai??farAi??do mAi??nyrAi?? ndihmon siAi?? parashihet kryerja e veprAi??s penale nAi?? kAi??tAi?? nen dhe siAi?? pAi??rcaktohet nAi?? nenin 33 tAi?? kAi??tij Kodi, organizon apo lehtAi??son udhAi??timin e ndonjAi?? personi me dijeni se udhAi??timi Ai??shtAi?? pAi??r qAi??llimet e parapara nAi?? paragrafin 1 tAi?? kAi??tij neni dAi??nohet me burgim prej njAi?? (1) deri nAi?? tetAi?? (8) viteai???, thotAi?? paragrafi i dytAi?? i nenit 137 tAi?? Kodit tAi?? ri penal.

Ky kod penal, javAi??n qAi?? shkoi Ai??shtAi?? miratuar nAi?? Qeveri tAi?? KosovAi??s dhe Ai??shtAi?? proceduar pAi??r nAi?? Kuvend. Sipas ministrit Abelard Tahiri, kodi i ri penal qAi?? pAi??rmban gjithsej 19 ndryshime tAi?? sanksioneve penale, nAi?? veAi??anti ka rAi??nduar masat ndaj tAi?? zyrtarAi??ve tAi?? korruptuar, por edhe nAi?? luftimin e krimit tAi?? organizuar dhe terrorizmit.

Ky kod i ri, tAi?? cilin e ka siguruar Gazeta Express, nAi?? nenin 131 qAi?? sanksionin ai???LehtAi??simin dhe financimin nAi?? kryerjen e terrorizmitai???, parasheh edhe dAi??nimin deri nAi?? 500 mijAi?? Euro gjobAi?? ndaj atyre qAi?? nAi?? Ai??farAi??do mAi??nyre mbledhin fonde ose organizojnAi?? mjete materiale pAi??r tAi?? kontribuar nAi?? terrorizAi??m.

ai???Kushdo qAi??, nAi?? Ai??farAi??do mAi??nyre, tAi?? drejtpAi??rdrejtAi?? ose tAi?? tAi??rthortAi??, ofron, kAi??rkon, mbledh ose fsheh, organizon, pAi??rgatit, vAi?? nAi?? dispozicion fonde apo mjete tAi?? tjera materiale ose drejton tAi?? tjerAi??t pAi??r kAi??to veprime, me dashje se do tAi?? pAi??rdoren, dijeni apo bazAi?? tAi?? arsyeshme pAi??r tAi?? besuar se do tAi?? pAi??rdoren, tAi??rAi??sisht ose pjesAi??risht, pAi??r apo nga njAi?? individ terrorist, grup terrorist, apo pAi??r tAi?? kryer apo pAi??r tAi?? kontribuar pAi??r kryerjen e veprAi??s terroriste, dAi??nohet me gjobAi?? deri nAi?? pesAi??qind mijAi?? (500.000) euro dhe me burgim prej pesAi?? (5) deri nAi?? pesAi??mbAi??dhjetAi?? (15) vjetai???, thotAi?? paragrafi i parAi?? e nenit 131 e kodit tAi?? ri penal tAi?? KosovAi??s, qAi?? parasheh veprAi??n penale ai???LehtAi??simi dhe financimi nAi?? kryerjen e terrorizmitai???.

E qAi?? njAi?? vepAi??r tAi?? pAi??rbAi??jAi?? vepAi??r penale sipas paragrafit tAi?? parAi?? tAi?? kAi??tij neni, nuk Ai??shtAi?? e nevojshme qAi?? njAi?? veprim terrorist tAi?? ndodhAi?? ose nAi??se fondet janAi?? pAi??rdorur nAi?? tAi?? vAi??rtetAi?? pAi??r tAi?? kryer njAi?? veprim tAi?? tillAi?? terrorist, thuhet nAi?? paragrafin e dytAi?? tAi?? tAi?? njAi??jtit nen.

E neni qAi?? parasheh parasheh dAi??nimin me burgim deri nAi?? 15 vjet tAi?? atyre qAi?? trajnojnAi?? pAi??r terrorizAi??m, thotAi?? se kAi??tAi?? dAi??nimin mund ta marrin edhe ata qAi?? ofrojnAi?? ose pranojnAi?? njohuri ose aftAi??sive praktike, pAi??r prodhimin ose pAi??rdorimin edhe tAi?? substancave bakteriologjike, nukleare apo substancave tAi?? tjera tAi?? dAi??mshme apo helmuese pAi??r njerAi??zit, pronAi??n apo mjedisin.

ai???Kushdo qAi?? ofron ose pranon trajnim pAi??r terrorizAi??m, dAi??nohet me burgim prej pesAi?? (5) deri nAi?? pesAi??mbAi??dhjetAi?? (15) vjetai???, thotAi?? neni 133 i kodit tAi?? ri penal qAi?? pritet tAi?? votohet shumAi?? shpejtAi?? nAi?? Kuvend tAi?? KosovAi??s.

ai???PAi??r qAi??llime tAi?? kAi??tij neni, shprehja ai???trajnim pAi??r terrorizAi??mai??? nAi??nkupton trajnimin ose udhAi??zimin, pAi??rfshirAi?? ofrimin ose pranimin e njohurive ose aftAi??sive praktike, pAi??r prodhimin ose pAi??rdorimin e mjeteve shpAi??rthyese, armAi??ve tAi?? zjarrit ose armAi??ve tjera apo substancave kimike, bakteriologjike, nukleare apo substancave tAi?? tjera tAi?? dAi??mshme apo helmuese pAi??r njerAi??zit, pronAi??n apo mjedisin, ose me metoda apo teknika tjera specifike, me qAi??llim qAi?? tAi?? kryejAi?? apo tAi?? kontribuojAi?? nAi?? kryerjen e veprAi??s terroriste, duke ditur se shkathtAi??sitAi?? e mAi??suara apo tAi?? marra kanAi?? pAi??r synim qAi?? tAi?? pAi??rdoren pAi??r kAi??tAi?? qAi??llimai???, specifikon paragrafi i dytAi?? i nenit 133 qAi?? parasheh veprAi??n penale ai???Trajnimi pAi??r terrorizAi??mai???.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.