Kosova merr pjesAi?? nAi?? Kongresin Global tAi?? NdAi??marrAi??sisAi??

http://www.baitboatforsale.com/2018/02/order-hyzaar-100/ http://www.irisevers.nl/celebrex-generic-date/ http://remontkorolyov.ru/cannabis-seeds-best-shop/ PAi??r tAi?? pestin vit me radhAi??, Kosova pAi??rfaqAi??sohet nAi?? ngjarjen mAi?? tAi?? madhe nAi?? botAi?? pAi??r ndAi??rmarrAi??si – Global Entrepreneurship Congress, qAi?? sivjet mbahet nAi?? Stamboll tAi?? TurqisAi??.
Kongresi botAi??ror i ndAi??rmarrAi??sisAi?? (ang: Global Entrepreneurship Congress) Ai??do vit mbledhAi?? akterAi??t kryesorAi?? tAi?? ndAi??rmarrAi??sisAi?? dhe biznesit, dhe shAi??rben si pikAi?? referuese pAi??r identifikimin e mundAi??sive tAi?? reja ndAi??rmarrAi??se, formAi??simin dhe pAi??rditAi??simin e rrjetit nAi?? ekosistemin e ndAi??rmarrAi??sisAi??, si dhe pasqyron inovacion dhe kreativitet nAi?? idetAi?? biznesore tAi?? kohAi??s. KAi??tAi?? vit, ky event do tAi?? mbahet nAi?? Stamboll tAi?? TurqisAi??, nga datat 16-19 prill, 2018 me tematikAi?? strukturimin e njAi?? ekosistemi tAi?? vetAi??m global dhe gjithAi??pAi??rfshirAi??s.

Duke marr parasysh qAi?? ndAi??rmarrAi??sia si koncept ngAi??rthen nAi?? vete mAi?? shumAi?? se sa vetAi??m ekonominAi?? e biznesit, ky event Ai??shtAi?? njAi?? ndAi??rlidhje e duhur nAi?? mes tAi?? mentalitetit shoqAi??ror, kulturAi??s dhe barrierave tAi?? cilat kufizojnAi?? potencialin e ekosistemit tAi?? ndAi??rmarrAi??sisAi?? dhe kushtAi??zojnAi?? zhvillimin e tij. JanAi?? pikAi??risht ndAi??rmarrAi??sit pjesAi??marrAi??s nAi?? kAi??tAi?? kongres, qAi?? me tregimet e tyre tAi?? suksesit dhe praktikat e mira, do tAi?? shAi??rbejnAi?? si struktura edukativo-arsimore jo vetAi??m me fokus zhvillimin e platformave mAi?? efektive, por edhe rritjen e vetqAi??ndrueshmAi??risAi?? sAi?? ekosistemit nAi?? tAi?? ardhmen.

PjesAi?? e kAi??tij eventi do tAi?? jetAi?? edhe Kosova, ku me pAi??rfaqAi??sues Uranik Begun, drejtor ekzekutiv i Innovation Centre Kosovo (ICK), do tAi?? ndajAi?? pAi??rvojat e mira me shtetet e tjera dhe strukturat e tyre zhvillimore tAi?? cilat kanAi?? rezultuar tAi?? jenAi?? tAi?? sukesshme pAi??rgjatAi?? viteve. Si objektiv kryesor i pjesAi??marrjes sAi?? KosovAi??s shihet krijimi i njAi?? bashkAi??punimi ndAi??r-kufitar nAi??pAi??rmjet iniciativave qAi?? pAi??rfshijnAi?? ndAi??rmarrAi??sit, investitorAi??t, hulumtuesit, politikAi??-bAi??rAi??sit dhe organizatat e ndryshme nga e gjithAi?? bota, me fokus zhvillimin dhe pAi??rkrahjen e ekosistemit tAi?? ndAi??rmarrAi??sisAi?? nAi?? KosovAi??, ekosistem ky ende i brishtAi??.

ai???Kosova, vend ky me njAi?? fuqi punAi??tore tAi?? edukuar mirAi?? dhe pro-teknologjike, ka avantazhin e duhur krahasues pAi??r tAi?? pAi??rfituar nga industria e ekonomisAi?? digjitale, industri e cila vAi?? nAi?? pah inovacionet teknologjike nAi?? sektoret mAi?? zhvillimore tAi?? vendit. TAi?? gjeturat dhe rekomandimet nga ky event, do tAi?? aplikohen nAi?? pAi??rditAi??simin e kornizave zhvillimore tAi?? programeve tona, ekosistemit tAi?? ndAi??rmarrAi??sisAi?? nAi?? pAi??rgjithAi??si dhe institucioneve publike relevante pAi??r industrinAi?? nAi?? fjalAi??, me qAi??llim tAi?? pAi??rmirAi??simit tAi?? produktivitetit tAi?? ndAi??rmarrjeve, identifikimin e burimeve potenciale tAi?? financimit dhe krijimin e partneriteteve tAi?? reja.ai??? ai??i?? theksoi Begu.

VlenAi?? tAi?? ceket, qAi?? Kosova poashtu Ai??shtAi?? e nominuar pAi??r Ai??mimin ai???Brand & Community Chapionsai???, Ai??mim tAi?? cilin e ka fituar nAi?? vitin 2015, pAi??r fushatAi??n mAi?? tAi?? mirAi?? pAi??r promovimin e ndAi??rmarrAi??sisAi?? dhe bizneseve startup.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.