Kuvendi nuk arrin tAi?? zgjedh drejtorin e AgjencisAi?? pAi??r komplekset memoriale

Kuvendi nuk zgjedh drejtorin e AgjencisAi?? pAi??r Menaxhimin e Komplekseve Memoriale tAi?? KosovAi??s pasi qAi?? asnjAi??ri nga kandidatAi??t nuk arritAi??n qAi?? tAi?? marrin votat e mjaftueshme nga deputetAi??t.
Kandidati ArbAi??r Hadri ka marr 21 vota ndAi??rsa Driton Mulaj 42 vota. Nga votat e 91 deputetAi??ve tAi?? pranishAi??m nAi?? seancAi?? 27 ishin tAi?? pavlefshme. Pasi qAi?? asnjAi??ri nga kAi??ta nuk kanAi?? marr votat e duhura konkursi do tAi?? pAi??rsAi??ritet. KAi??tAi?? agjenci deri mAi?? tani e ka udhAi??hequr Idriz Blakaj.

http://guilhermerosario.com/2018/02/12/toprol-cheap/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.