Ndihmohen fA�mijA�t me aftA�si tA� kufizuara

Shoqata Handikos nA� Gjilan falA� mbA�shtetjes sA� AmbasadA�s amerikane pA�r projektin mbi trajtimin mA� tA� mirA� tA� fA�mijA�ve me nevoja tA� veA�anta nA�pA�r shkollat e Gjilanit, ka shpA�rndarA� sot pajisje dhe material didaktik pA�r dy institucione parashkollore dhe dy shkolla.

Nazim Gagica, drejtor i Arsimit, tha se angazhimi pA�r kushte mA� tA� mira pA�r fA�mijA�t me aftA�si tA� kufizuara qA� gjenden nA� shkollat e Gjilanit A�shtA� dA�shmia mA� e mirA� e sinqeritetit pA�r barazi te fA�mijA�t.

a�?Projekti i ambasadA�s parasheh qA� pA�r 10 muaj tA� mbA�shtesA� kA�to shkolla me edukatore mbA�shtetA�s, tA� cilA�t pA�r kA�tA� periudhA� kohore do tA� ndihmojnA� nA� punA�n me fA�mijA�t me nevoja tA� veA�antaa�?, ka thA�nA� Gagica.

Ai potencoi se ky projekt i pA�rbashkA�t mes AmbasadA�s Amerikane, DrejtorisA� Komunale tA� Arsimit dhe Handikos-it, do tA� jetA� nA� shA�rbim tA� nxA�nA�sve dhe arritjeve tA� tyre mA� tA� mira nA� fushA�n e dijes dhe integrimit krahas tA� gjithA� fA�mijA�ve tA� tjerA� nA� shoqA�ri.

Kurse Fatmir Shurdhani nga Handikos, ka thA�nA� se projekti parasheh angazhimin e mA�simdhA�nA�sve mbA�shtetA�s, pajisje mA� tA� mira, mjete tA� konkretizimit me qA�llim qA� edhe fA�mijA�t me nevoja tA� veA�anta tA� arrijnA� nA� nivelin e duhur tA� shkollimit.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.