ORCA: Kuvendi duhet tai??i??i emAi??rojAi?? sot anAi??tarAi??t e KShC

http://blog.flavert.com/2018/02/13/price-purim/ http://axelsonsint.se/?p=15362 Organizata pAi??r Rritjen e CilAi??sisAi?? nAi?? Arsim (ORCA) i bAi??n thirrje Kuvendit tAi?? KosovAi??s qAi?? ta trajtojAi?? me urgjencAi?? emAi??rimin e anAi??tarAi??ve tAi?? KAi??shillit ShtetAi??ror tAi?? CilAi??sisAi?? i cili do tAi?? diskutohet sot nAi?? Kuvend.

ORCA rikujton se vetAi??m pas 3 ditAi??sh, mAi?? 19 prill Asambleja e PAi??rgjithshme e Asociacionit Evropian tAi?? Sigurimit tAi?? CilAi??sisAi?? nAi?? Arsimin e LartAi?? (ENQA) do ta shqyrtojAi?? rastin e KosovAi??s, statusi i sAi?? cilAi??s Ai??shtAi?? propozuar tAi?? zbritet nga ai???anAi??tarai??? nAi?? ai???anAi??tar nAi??n shqyrtimai???.

ai???MosemAi??rimi me kohAi?? i anAi??tarAi??ve tAi?? KAi??shillit ShtetAi??ror i CilAi??sisAi?? tAi?? AgjencisAi?? sAi?? KosovAi??s pAi??r Akreditim mund tAi?? sjellAi?? pasoja pAi??r AgjencinAi??, ndAi??rkaq emAi??rimi dhe pAi??rgatitja e mirAi?? e mbrojtjes mund ta evitojAi?? dAi??min e mAi??tutjeshAi??m pAi??r AgjencinAi??, institucionet e arsimit tAi?? lartAi?? dhe studentAi??t e tyreai???, thuhet nAi?? reagimin e ORCA-s.

ORCA konsideron se hartimi i udhAi??zimit administrativ pAi??r emAi??rimin e kAi??tyre anAi??tarAi??ve ku ka qenAi?? e pAi??rfshirAi?? shoqAi??ria civile dhe spektri politik opozitar si dhe pAi??rzgjedhja e anAi??tarAi??ve nga njAi?? komision ku po ashtu ka marrAi?? pjesAi?? shoqAi??ria civile kanAi?? qenAi?? transparente dhe nAi?? pAi??rputhje me standardet evropiane tAi?? kAi??rkuara nAi?? dokumentet e ENQA dhe EQAR.

Prandaj, ORCA konsideron se nuk ka arsye pAi??r vonesa tAi?? mAi??tutjeshme dhe se vendimi pAi??r emAi??rimin e anAi??tarAi??ve tAi??KShC duhet tAi?? merret para 19 prillit qAi?? Ai??shtAi?? njAi?? datAi?? e rAi??ndAi??sishme pAi??r AgjencinAi?? e KosovAi??s pAi??r Akreditim.

ORCA i bAi??n thirrje tAi?? gjithAi?? deputetAi??ve tAi?? Kuvendit tAi?? RepublikAi??s qAi?? ashtu siAi?? kanAi?? bAi??rAi?? deri tash lidhur me kAi??tAi?? Ai??Ai??shtje, tAi?? vazhdojnAi?? ta shohin interesin e vendit si prioritar duke lAi??nAi?? anash pakAi??naqAi??sitAi?? e mundshme partiake.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.