Pakoja e re e ligjeve zgjeron frontin e luftA�s kundA�r korrupsionit, thotA� Tahiri

 

Ministri i DrejtA�sisA�, Abelard Tahiri, ka bA�rA� tA� ditur se A�shtA� duke u punuar edhe nA� Pakon e Ligjeve kundA�r korrupsionit.

PA�rmes njA� statusi nA� rrjetin social Facebook, pasi mori pjesA� nA� Forumin KundA�r Korrupsionit tA� organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane, ministri Tahiri ka shprehur angazhimin e tij pA�r njA� shtet ligjor, gjA� qA� do tA� ndikojA� direkt edhe nA� zhvillimin ekonomik.

“Ne jetojmA� nA� njA� shtet tA� ri demokratik qA� aplikon njA� ekonomi tA� lirA� tA� tregut, dhe ku sektori privat do tA� duhej tA� ishte dhe pritet tA� jetA� gjeneruesi mA� i madh i tA� mirave materiale, punA�dhA�nies dhe zhvillimit ekonomik nA� pA�rgjithA�si. Por, pA�r njA� sektor privat ekonomikisht tA� fuqishA�m A�shtA� i nevojshA�m njA� shtet ligjor qA� mbron parimin e shanseve tA� barabarta. E nA� vendin tonA�, sipas perceptimeve tA� pA�rgjithshme, korrupsioni A�shtA� instrument qA� shkelA�sit e ligjit e pA�rdorin si mjeteA�pA�r tA� shkelur shanset e barabarta, duke e shkelur kA�shtu parimin themelor mbi tA� cilin funksionon demokracia dhe ekonomia e lirA� e tregut”,A�ka shkruar Tahiri.

Sipas ministrit Tahiri, Pakoja e Ligjeve KundA�r Korrupsionit i shtohet ligjeve qA� tashmA� luftojnA� kA�tA� dukuri negative, si ligjit pA�r Parandalimin e Konfliktit tA� Interesit, Kodit Penal dhe Kodit tA� ProcedurA�s Penale. PA�r kA�tA� gjA�, ministri ka thA�nA� se po rritet fronti nA� kA�tA� luftA�.

“KA�to ligje do tA�A�definojnA� qartA� rolin e secilit akter, secilA�s procedurA� dhe secilit argument qA� nA� vete bartin njA� mesazh unik: Zero tolerancA� ndaj korrupsionit. KA�to ligje, me tA� gjitha kufizimet qA� vendosin dhe mundA�sitA� qA� krijojnA�, janA� dhe duhet ta��iu shA�rbejnA� tA� gjithA�ve, komunitetit tA� biznesit, qytetarA�ve, shoqA�risA� civile, sepse duke i pA�rdorur ato nA� shkallA� tA� gjerA�, edhe frontit nA� luftA� kundA�r korrupsionit do tA� zgjerohet”, ka pA�rfunduar Tahiri.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.