PrishtinAi??, organizohet gara e diturisAi?? nAi?? matematikAi??

NAi?? vazhdAi??n e aktiviteteve dhe garave tAi?? shumta, nAi?? funksion tAi?? identifikimit tAi?? talenteve tAi?? rinj, mbAi??shtetjes sAi?? tyre dhe pAi??rmirAi??simit tAi?? cilAi??sisAi?? nAi?? arsim, Drejtoria e Arsimit organizoi tAi?? hAi??nAi??n garAi??n nAi?? lAi??ndAi??n e matematikAi??s pAi??r nxAi??nAi??sit e klasAi??s XII.

Ky organizim u bAi?? nAi?? koordinim me studentAi?? tAi?? KosovAi??s qAi?? studiojnAi?? nAi?? Universitetin e Koprit nAi?? Slloveni, dhe me ish-drejtoreshAi??n e arsimit tAi?? KomunAi??s sAi?? GjakovAi??s, Diana Qarkaxhija.

NAi?? kAi??tAi?? garAi?? pjesAi??marrAi??s ishin 25 nxAi??nAi??s tAi?? klasave tAi?? dymbAi??dhjeta (XII), tAi?? cilAi??t pasi kanAi?? treguar shkathtAi??si dhe rezultate tAi?? larta nAi?? garat e zhvilluara nAi?? shkollat e tyre, iu nAi??nshtruan testit nAi?? nivel komune.

VeAi??antia e kAi??saj gare Ai??shtAi?? se dy kandidatAi??t mAi?? tAi?? suksesshAi??m do tAi?? fitojnAi?? tAi?? drejtAi??n pAi??r tAi?? studiuar nAi?? Universitetin e PrimorskAi??s nAi?? RepublikAi??n e SllovenisAi??, me bursAi?? tAi?? plotAi?? nAi?? vlerAi?? prej 4,500 eurosh. http://scandipac.se/?p=1657

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.