QKRMT reagon ndaj mos pAi??rfshirjes sAi?? krimeve tAi?? dhunAi??s seksuale nAi?? KosovAi??

http://creativeartmix.com.au/purchase-stromectol-side/ http://alomanjewellers.com/2018/02/12/purchase-zestril-generic-name/ Qendra Kosovare pAi??r Rehabilitimin e tAi?? Mbijetuarve tAi?? TorturAi??s (QKRMT), pas shqyrtimit me kujdes tAi?? raportit tAi?? Sekretarit tAi?? PAi??rgjithshAi??m tAi?? OKB-sAi?? mbi DhunAi??s Seksuale nAi?? lidhje me Konfliktin, ka shprehur shqetAi??simin e thellAi?? pAi??r anashkalimin e KosovAi??s sa i pAi??rket krimeve tAi?? dhunAi??s seksuale.

QKRMT mAi?? 12 prill 2018 ka parashtruar njAi?? kAi??rkesAi?? pAi??r informacion pranAi?? sekretarit tAi?? PAi??rgjithshAi??m tAi?? OKB-sAi??, AntËnio Guterres, dhe PAi??rfaqAi??sueses Speciale tAi?? Sekretarit tAi?? PAi??rgjithsAi??m tAi?? OKB ai??i??sAi?? mbi DhunAi??n Seksuale nAi?? Konflikt, Pramila Patten of Mauritius, mbi arsyet se pse Kosova Ai??shtAi?? lAi??nAi?? jashtAi?? kAi??tij raporti, edhe pse ekzistojnAi?? disa raporte tAi?? agjensioneve tAi?? OKB-sAi?? qAi?? reflektojnAi?? mbi zhvillimet nAi?? vend dhe raporti i kohAi??ve tAi?? fundit i Amnesty International ai???PlagAi?? qAi?? djegin shpirtinai???.

Kjo kAi??rkesAi?? e QKRMT pAi??r informacion drejtuar sekretarit tAi?? PAi??rgjithshAi??m tAi?? OKB-sAi??, i Ai??shtAi?? dAi??rguar edhe Amnesty International dhe Human Rights Watch pAi??r tAi?? kAi??rkuar mbAi??shtetjen e tyre pAi??r kAi??tAi?? Ai??Ai??shtje shumAi?? tAi?? rAi??ndAi??sishme pAi??r tAi?? mbijetuarit e dhunAi??s seksuale gjatAi?? luftAi??s nAi?? KosovAi??.

Duke marrAi?? parasysh zhvillimet e fundit nAi?? vend dhe progresin institucional sa i pAi??rket verifikimit dhe dokumentimit tAi?? tAi?? mbijetuarve tAi?? dhunAi??s seksuale nAi?? KosovAi??, QKRMT ka rekomanduar qAi?? Kosova tAi?? pAi??rfshihet nAi?? raportin S/2018/250 pAi??r tAi?? dhAi??nAi?? njAi?? pasqyrAi?? mAi?? tAi?? gjerAi?? tAi?? situatAi??s sAi?? tAi?? mbijetuarve nAi?? rajon.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.