a�?Samiti i Sofjes pA�rcakton orientimin e BE-sA� pA�r anA�tarA�simin e Ballkanit PerA�ndimora�?

 

Samiti zyrtar i Sofjes i cili mbahet gjatA� ditA�s sA� nesA�rme pritet tA� jetA� i njA� rA�ndA�sie tA� veA�antA� pA�r KosovA�n.

NjohA�si i A�A�shtjeve integruese, Avni Mazreku, thotA� pA�r lajmi.net se kA�to samite qA� mbahen me njA� sistem rotativ, kanA� nA� agjendA� tA� tyre Ballkanin PA�rendimor nA� rastet kur vet shtetet e kA�tij regjioni kanA� presidencA�n e rradhA�s.

a�?Samitet e Bashkimit Evropian mbahen sipas njA� sistemi rotativ qA� pA�rcaktohet nga shteti qA� ka presidencA�n e rradhA�s tA� Bashkimit Evropian. Ne zakonisht shohim agjendA� tA� Ballkanit PA�rendimor kur shtetet e Ballkanit kanA� presidencA�n e rradhA�s. NA� qoftA� se shkojmA� nA� histori tA� kA�saj A�A�shtjeje, agjenda e Selanikut e pA�rcaktuar nA� vitin 2003 ka qenA� rruga kryesore e anA�tarA�simit tA� vendeve tA� Ballkanit PA�rendimor nA� Bashkimin Evropiana�?, thotA� Mazreku.

Sipas Mazrekut gjatA� presidencA�s sA� SllovenisA� kemi parA� njA� agjendA� mA� intensive tA� BE-sA� nA� raport me Ballkanin PerA�ndimor, mirA�po gjithsesi sipas tij edhe Bullgaria ka arritur qA� ta fusA� me sukses prospektin e anA�tarA�simit tA� regjionit tA� Ballkanit nA� Be.

a�?GjatA� presidencA�s sA� SllovenisA�, kemi parA� agjendA� mA� intensive tA� Bashkimit Evropian nA� raport me Ballkanin PA�rendimor, pA�rkatA�sisht prospektin e anA�tarA�simit tA� vendeve tA� Ballkanit PA�rendimor nA� Bashkimin Evropian. Edhe Bullgaria tash si njA�ri nga anA�tarA�t e Bashkimit Evropian dhe qA� ka udhA�heqjen me presidencA�n e BE-sA�, ka provuar suksesshA�m nA� agjendA�n e Bashkimit Evropian, dhe nA� samitet e BE-sA� e ka futur A�A�shtjen e Ballkanit PerA�ndimora�?, thekson Mazreku.

Sipas tij, nA� kA�tA� agjendA� tA� kA�tyre samiteve, A�A�shtje tA� hapura janA� A�A�shtjet qA� kanA� tA� bA�jnA� me raportet KosovA�- Serbi, mirA�po prap se prap Mazreku thekson se politika e zgjerimit tA� Bashkimit Evropian vazhdon tA� mbetet njA�ra ndA�r politikat prioritare tA� saj.

a�?Normalisht nA� kA�tA� agjendA� apo tA� themi diskutim tA� shteteve anA�tare tA� BE-sA�, A�A�shtje tA� hapura dhe ta pambyllura janA� cA�shtjet tA� cilat kanA� tA� bA�jne me raportet KosovA�- Serbi, dhe krejt ky diskurs i debatit publik ka ndodhur pA�r sa i pA�rket asaj se cka duhet tA� bA�jmA� me kA�tA� A�A�shtje tA� hapur dhe tA� pambyllur. Normalisht jo vetA�m kjo qA� ndikon nA� kA�tA� drejtim, por politika e zgjerimit e BE-sA� vazhdon tA� mbetet njA� nga politikat prioritare tA� saja�?, shtoi Mazreku pA�r lajmi.net.

Si pA�rfundim, Mazreku thotA� se nga kA�to samite priten vendime tA� pA�rgjigthshme tA� BE-sA� tA� cilat do tA� pA�rcaktojnA� orientimin e pA�rgjithshA�m tA� Bashkimit Evropian pA�r sa i pA�rket prospektit tA� anA�tarA�simit tA� vendeve tA� Ballkanit nA� Union.

a�?Prandaj nga kA�to samite, presim vendime tA� pA�rgjithshme tA� Bashkimit Evropian tA� cilat i pA�rcaktojnA� orientimin e pA�rgjithshA�m tA� BE-sA� pA�r sa i pA�rket prospektit tA� anA�tarA�simit tA� vendeve tA� Ballkanit nA� Unionin Evropiana�?, pA�rfundon Mazreku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.