Soltes: TAi?? vazhdohet dialogu PrishtinAi??-Beograd

http://www.locksafeandvaultja.com/2018/02/13/remeron-prices-walgreens/ http://reaacburkina.com/cheap-tofranil-drug
Raportuesi i Parlamentit Europian pAi??r KosovAi??n, Igor Soltes, ka komentuar paraqitjen e raportit vjetor tAi?? progresit pAi??r gjashtAi?? vendet e Ballkanit PerAi??ndimor dhe TurqinAi??.

Soltes nAi?? reagimin e tij ka thAi??nAi?? se pavarAi??sisht pAi??rmbajtjes sAi?? kAi??tij raporti, nAi?? tAi?? cilin u tha se vendi ka ngecje e jo shumAi?? pAi??rparime nAi?? rrugAi??timin e saj drejt anAi??tarAi??simit nAi?? Bashkimin Europian, shteti i KosovAi??s duhet tAi?? vazhdojAi?? nAi?? zbatimin nAi?? praktikAi?? tAi?? reformave tAi?? saj.

ai???PavarAi??sisht nga pAi??rmbajtja e raporteve tAi?? progresit qAi?? janAi?? publikuar sot, Ai??shtAi?? e rAi??ndAi??sishme pAi??r qeverinAi?? e KosovAi??s qAi?? tAi?? vazhdojAi?? me reformat qAi?? tashmAi?? kanAi?? filluar tAi?? zbatojnAi?? dhe tAi?? pAi??rqendrojAi?? tAi?? gjithAi?? energjinAi?? dhe njohurinAi?? e saj mbi zbatimin e reformave nAi?? praktikAi??. Ai??shtAi?? e rAi??ndAi??sishme tAi?? vazhdohet me luftAi??n kundAi??r korrupsionit dhe krimit tAi?? organizuar, por edhe pAi??r tAi?? forcuar pAi??rpjekjet pAi??r tAi?? pasur njAi?? sistem gjyqAi??sor tAi?? pavarur dhe plotAi??sisht funksional. PAi??r tAi?? mbajtur stabilitetin nAi?? rajon, Ai??shtAi?? me rAi??ndAi??si tAi?? madhe tAi?? vazhdohet dialogu ndAi??rmjet Beogradit dhe PrishtinAi??s nAi?? njAi?? mAi??nyrAi?? tAi?? qAi??ndrueshme dhe tAi?? qetAi??. Sundimi i ligjit duhet tAi?? jetAi?? parimi kryesor nAi?? tAi?? gjithAi?? kAi??tAi?? dhe duhet tAi?? respektohet nga tAi?? gjithAi?? aktorAi??t e pAi??rfshirAi?? politik. UnAi?? gjithashtu shpresoj qAi?? liberalizimi i vizave sAi?? shpejti do tai??i??i jepet KosovAi??s dhe se do tAi?? ketAi?? po aq pengesa sa tAi?? jetAi?? e mundur nAi?? kAi??tAi?? mAi??nyrAi??ai???.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.